Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:
 
In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de ondernemer: De 3 b's bv..
-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.
 
 
2. VOORWAARDEN:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.
 
 
3. OVEREENKOMST:
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 
4. PRODUCTPRIJS:
 
De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW.
 
 
5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:
 
Alle bestellingen zijn contant te betalen. Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: betaling via homebank.
 
 
6. LEVERINGEN:
 
Niet van toepassing, alle bestellingen dienen opgehaald te worden in de winkel.
 
7. OPHAALTERMIJN:
 
U kan zelf kiezen tijdens de bestelling op welke dag en om welk uur u de bestelling komt ophalen. Bestellingen zijn mogelijk tot 18.30u de dag op voorhand, en zolang de mogelijkheid bestaat de online producten te bestellen, die wenst.
 
 
8. GESCHILLEN:
 
Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Veurne, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.
 
 
9. HERROEPINGSRECHT:
 
Zaken die een houdbaarheid hebben (denk aan verse voeding) mogen uitgezonderd worden van herroeping. 
 
 
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
 
De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.
 
11. KLACHTEN:
 
Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.
De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.
 
 
12. INTELLECTUELE EIGENDOM:
 
De totale inhoud van de website "https://www.dedriebs.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van De 3 b's bv. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de De 3 b's bv., op straffe van vervolging.
 
 
13. GEDRAGSCODE.
 
De 3 b's bv. onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 
http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.
 
14. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"
 
 

De 3 b's bv.

Strandlaan 278
8670 Koksijde - Sint-Idesbald
Belgiƫ

+32 (0)58/51 16 04
dedriebs@telenet.be